Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4219U "Dajána", "Orava 219"

Rok výroby/ Production: "Dajána" 1967/68, "Orava 219" 1968/69 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, PCF82, EF183, 2x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, ECH84, PCF802, PL500, PY88, DY86, 592QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x OC170, GA201, 2-GA206, GA204, GA205, 3x E50C5, KY705


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 59 cm, ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a tónové clony, výstup na magnetofon. Tlačítko a zdířky pro montáž konvertoru pro IV. a V. pásmo. Dřevěná skříň, plastová maska, antiimplozní obrazovka.

V roce 1968 bylo rozhodnuto televizní přijímače dále pojmenovávat jen názvem Orava a modelovým číslem. Protože model 4219U "Dajána" se vyráběl beze změn i v roce 1968/69, byl v této době označen jako Orava 219.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 59 cm antiimplosive picture tube, 110° deflection. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.