Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4280A "Silvia"

Rok výroby/ Production: 1978/79 (Tesla Orava, n.p.)


Popis: Plně polovodičový pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 senzorových předvoleb, ovládání hlasitosti, tónové clony, jasu a kontrastu tahovými potenciometry. Obrazovka o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon a sluchátka, vypínač reproduktoru. Dřevěná skříň a plastová maska, upravená potiskem.

Přijímač vychází z celotranzistorové řady 4274A "Olympia", liší se jen úpravou skříně a panelu ovládání.


Description: All transistor/IC VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 61 cm picture tube, 8 sensor program tune presets , tape recorder and headphones output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet in various colors, plastic mask and back cover.