Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 431B "Havana"

Rok výroby/ Production: 1965

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, OC75, OC71, 2x GC500, KA501, 2-GA206, OA7


Popis: Stolní tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením ze 6 velkých monočlánků 1,5V o celkovém napětí 9V. Kruhový reproduktor o prům. 117 mm, feritová anténa, tlačítka tónové clony a úsporného provozu, plošné spoje. Vývody pro magnetofon, externí reproduktor, anténu. Plastová skříň v různobarevném provedení.

Havana, španělsky San Cristóbal de La Habana, obvykle zkracováno na La Habana, je hlavní město Kuby, přezdívané jako Paříž Karibiku.


Description: Table transistor AM (SW, MW, LW)/FM superheterodyne powered from 6 big cells 1,5V. Ferrite antena, tone and power spare switch, printed circuit board. Connectors for tape recorder, external speaker and antena. Plastic cabinet in various color.