Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4316U "Devín"


Rok výroby/ Production: 1959 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 3x PCF82, 3x EF80, PABC80, 2x PL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 430QP44

Polovodiče/ Semiconductors: 1NN40, 40VS380


Popis: Skříňový šestikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a ochranným sklem, na přední stěně vlevo knoflík pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně regulátor zaostření, výška obrazu a linearita. Dřevěná skříň, papírová spodní a zadní stěna, 1 oválný a dva kulaté výškové reproduktory ve spodní části skříně. Demontovatelný podstavec s nožičkami.

Devín je jedna z nejmenších městských částí Bratislavy, rozkládající se poblíž soutoku řek Moravy a Dunaje. Nejvýznamnější památkou a dominantou obce je hrad Devín.


Description: 6 channel superheterodyne TV console receiver with OIRT 6,5 MHz sound system and 220V/50Hz operation. Square 43 cm diameter picture tube with protective glass. Wooden cabinet, paper bottom and back covers. On front panel from left volume/power switch control, under mask contrast, vertical /horizontal synchronization, brightness. Right knob is for carousell channel switch and tuning. 1 oval and 2 round speakers on bottom part of cabinet. Detachable stand.