Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4324A "Irena"

Rok výroby/ Production: 1971

Elektronky/ Tubes: 6K13П, 6Ж38П, 6Ж5П, 6Ф4П, 6П14П, 6Ф1П, 2x CГ206A, TX4Б-1, 6П43ПE, 6X2П, 6N1П, 6П36C, 6Д20П, 1Ц21П, 59ЛK2Б

Polovodiče/ Semiconductors: AF239, 2x AF139, 2x ГT-313A, MП40, KT315Г, 3x Д2Д, 2x Д2E, Д813, Д226Д, Д20, 8x KД1055


Popis: Pětipásmový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, šest mechanických předvoleb ovládaných tlačítky (KTJ92-T), ovládání hlasitosti, výšek, hloubek, jasu a kontrastu otočnými potenciometry shora na zadní stěně přístroje. Obrazovka o úhlopříčce 59 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon, sluchátka, reproduktor, konektor pro připojení přijímače druhého zvukového doprovodu a dálkového ovládání jasu a hlasitosti. Dva odpojitelné oválné reproduktory 160 x 100 mm. Napájení ze střídavé sítě o napětích 110, 127, 220 a 237V/170W přes síťový transformátor s paralelním žhavením elektronek a dvěma Graetzovými usměrňovači pro získání anodového napětí.

Dřevěná skříň, plastová maska a zadní stěna, v příslušenství šroubovací nohy.

Přijímač je v podstatě upravený sovětský Rubín 106/107, vybavený plynule laditelným jugoslávským tunerem KTJ92-T. Z toho vyplývá odlišnost konstrukce od běžných tuzemských televizorů, zejména napájení přes síťový transformátor, elektronky s paralelním žhavením 6,3V, atypické zapojení snímkového oscilátoru s tyratronem a stabilizací napájení doutnavkami.


Description: VHF/UHF TV receiver powered from AC net 110, 127, 220, 237V/50Hz. Antiimplosive 59 cm picture tube, 6 program tune buttons, tape recorder sound output, printed circuit board. Wooden cabinet, plastic mask and back cover.