Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4417A "Color 110ST II"

Rok výroby/ Production: 1984/86 (Tesla Orava, n.p.)


Popis: Plně polovodičový barevný televizní přijímač s napájením ze sítě 220V/50Hz s obrazovkou o úhlopříčce 67 cm. Automatické přepínání norem PAL/SECAM IIIb, příjem zvukového doprovodu OIRT i CCIR, výstup pro magnetofon a sluchátka, ladění ve všech pásmech pomocí 8 dotykových předvoleb se zobrazením čísla předvolby na obrazovce, ovládání jasu, kontrastu, barevné sytosti a hlasitosti otočnými potenciometry, přepínač zvukové normy pro systém Secam a zvuk 5,5MHz. Přístroj má tyristorový řádkový rozklad, modulovou koncepci, dvě svislá a jedno vodorovné chassis. Obrazovka IN-LINE zlepšené konstrukce se sedlotoroidními cívkami, vyráběná v licenci firmy Toshiba. Od základního modelu Color 110ST se liší typem předvolby a provedením ovládacího panelu a navíc má dálkové ovládání od jugoslávské firmy Rudi Čajavec.


Description: All transistor/IC color VHF/UHF TV receiver powered from AC net 220V/50Hz. Antiimplosive 67 cm IN LINE picture tube, 8 program tune presets with digital preview, IR remote control, tape recorder output, headphones output, printed circuit boards, module construction. Wooden cabinet, plastic mask.