Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 508B-2

Rok výroby/ Production: 1953 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1R5T (1H33), 3x 1T4T (1F33), 2x 1S5T (1AF33), DLL101


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením z anodové baterie 90V a žhavicí baterie 1,4V. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Vývozní verze 508B-5 s vlnovými rozsahy 3x KV, SV a 508B-5z se stejnými rozsahy, dodávaný jako stavebnice.


Description: 7 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from anode battery 90V and heating battery 1,4V. Round speaker 170mm, glass scale, wooden cabinet.

Export versin 508B-5 with different waveband 3x SW, MW and 508B-5z in parts like kit.