Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 509A

Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, ECH21, EBL21, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 160 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.