Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 721A "Festival"

Rok výroby/ Production: 1957/58 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 6F31, 6H31, 6F31, 6F31, 6B32, 6F32, 6L31, EM80, AZ11


Popis: Sedmiobvodový (KV1-KV4, SV, DV) superhet s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Tlačítkové přepínání šířky pásma, gramofonu a Unifonu (možnost jednosměrné komunikace do externího reproduktoru, kdy reproduktory přijímače slouží jako mikrofon), elektronkový indikátor vyladění, reproduktorová soustava 3D. 4 kulaté reproduktory, 1 o prům. 200 mm, 1 o prům. 160 mm a dva o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazný rámeček magického oka, mosazné terče a obruby knoflíků, mosazný nápis "Festival", bakelitové nebo kovové mřížky bočních reproduktorů. Přijímač se vyráběl rovněž jako stojanové gramorádio Supraphon LE58.


Description: 7 circuit AM (SW1 - SW4, MW, LW) superheterodyne with HF preamplifier powered from AC net 110, 125, 150, 220, 245V/50Hz. Keyboard function switch, tube tuning indicator, 4 round speakers for 3D sound, glass scale, wooden cabinet, metal lines. Chassis was used also in console Supraphon LE58.