Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 805A "Filharmonie"


Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 2x 6F31, 2x 6B32, 2x 6CC41, 2x PL82, EM80, 2x B250C100

Cena / Price (1961): 1950,- Kčs


Popis: Osmiobvodový AM (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a desetiobvodový FM (VKV OIRT) superhet. Tlačítkové přepínání rozsahů, šířky pásma a gramoreprodukce, plynulá regulace výšek a basů, elektronkový indikátor vyladění, 2 selenové usměrňovače B250C100, natáčecí feritová anténa, dvojčinný výkonový zesilovač o výkonu 6W. Ozdobné lišty a terče knoflíků z eloxovaného hliníku, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Šest reproduktorů, jeden kruhový, průměr 270 mm, tři oválné 200x150 mm a dva výškové elektrostatické 100x60x13 mm. První série se dodávala bez elektrostatických reproduktorů. Chassis přijímače bylo použito v hudebních skříních 1105A "Viola", 4307A "Semiramis" a 4325A "Ametyst Sektor".

NOVINKA: Přehrajte si dobovou barevnou kinoreklamu na Filharmonii.


Description: 8 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 10 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, tube tuning indicator, 2 selenium rectifiers B250C100, 6 speakers for 3D sound, bass/treble control, push-pull 6W amplifier, glass scale, wooden cabinet, metal lines. Parts of production have 2 high tone electrostatic speakers. Chassis was used also in consoles 1105A "Viola", 4307A "Semiramis" and 4325A "Ametyst Sektor".