Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "Harmonie I a II"

Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Pardubice, n.p.; Tesla Přelouč, n.p.; Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1950): 7290,- Kčs

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, pásmové ladění na KV. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. U větší části série označené jako Harmonie II odpadá indikátor vyladění EM11. Přijímače z Tesly Bratislava měly na zadní stěně nápis Harmonia. Odvozené typy pro vývoz se lišily vlnovými rozsahy a stupnicí.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110,125, 150, 220, 240V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, round speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Export versions with different band and scales. Series "Harmonie II" have no tuning indicator EM11.