Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon LE670


Rok výroby/ Production: 1960/61 (Tesla Litovel, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x ECH81, EABC80, EL84, EM80, EZ81

Popis: Šestiobvodový AM (KV1, KV2, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 125-220V/50Hz, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H21. Elektronkový indikátor vyladění. Dva reproduktory, oválný 200 x 150 mm a kruhový výškový 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň s uzavíratelným prostorem na desky, mosazné lišty, mosazné terče na knoflících. Přijímač je typu 528A "Rondo II".


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125-220V/50Hz. 2 speakers, oval 200 x 150 mm and high tone round 100 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, metal lines. Gramoplayer H21 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 528A "Rondo II" receiver.