Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "Riava"

Rok výroby/ Production: 1948 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, ECH21, EBL21, EM4, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 220, 240V/50Hz. Kulatý buzený reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 220, 240V/50Hz. Round excited speaker 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Connectors for pick-up and external speaker.