Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "Talisman"

Rok výroby/ Production: 1946/49 (Tesla Pardubice, n.p., pak Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1950): 3610,- Kčs

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110 a 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 80 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň a knoflíky, plechová zadní stěna, sloužící jako náhražková anténa. První výrobky mají na skříni štítek firmy TELEGRAFIA, po jejím znárodnění v roce 1946 pak TESLA. Stejným způsobem se změnil název firmy, vylisovaný na zadní stěně. V průběhu výroby došlo k odstranění plechového štítku a jeho nahrazení výliskem přímo na skříni přijímače.


Description: 6 circuit superhet (SW, MW, LW) with AC/DC 110/220 V/30-100Hz power net. Round speaker with 80 mm diameter, glass scale, bakelite cabinet, metal back cover.