Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 512000 "ZZ"

Rok výroby/ Production: 1948 (Tesla Hloubětín a Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 3x EBL1, EF9, EM4, AZ4 (AZ12)

Popis: Sedmiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 145, 200, 220 a 245V, příkon 130W při plném provozu. Výkonový zesilovač s výstupem 100V, gramofon s rychlostí 78 ot., plynulou regulací otáčení a elektromagnetickou přenoskou s otočnou hlavou na výměnné ocelové jehly, piezoelektrický mikrofon s předzesilovačem na sklopném stojánku s vypínačem. Dřevěná skříň, sklopné víko, misky na jehly, kontrolní reproduktor o prům. 216 mm, elektronkový indikátor vyladění. Přístroj byl určen jako malá rozhlasová ústředna do továren a škol. Proto má oddělený výkonový zesilovač s výkonem 10W a 100voltový výstup pro reproduktorový rozvod. Mikrofon se zapíná vyklopením do svislé polohy, činnost je indikována žárovkou. Přijímač je typu 845A "Beseda".


Description: 7-circuit AM superheterodyn (SW, MW, LW) powered from AC net 110, 125, 145, 200, 220 and 245V, max 130W. Power push-pull amplifier 10W/100V, 78 rpm player with magnetic pick-up, crystal microphone with switch, tube tuning indicator, check round speaker 216 mm. Equipment was used like small factory or school broadcasting exchange. Based on the 845A "Beseda" receiver.