Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tungsram 7850

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: MH1118, HP1118, D418, HP1018, PP4018, PV3018


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, celluloid scale.