Tesla B90 - ANP290

Rok výroby/ Production: 1974 - 1978

Polovodiče/ Semiconductors: KC509, KC508, 5x KC148, GC512, 3x GC510, KF520, GC520, GD607, GD617, 2x GA201, 4x KA501, KY130/80, 2x KY130/150, 2x KY702, 8NZ70

Rozměry/ Size: 586 x 340 x 110 mm, hmotnost/ weight: 11 kg


Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76 a 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9,53 cm/sec. Ruční i automatické řízení záznamové úrovně, cívky o prům. 18 cm, vypínání na konci pásku, provoz ve svislé, šikmé i vodorovné poloze, vestavěný reproduktor. AUT1 pro automatické řízení záznamové úrovně s krátkou časovou konstatntou (řeč), AUT 2 s dlouhou konstantou pro hudbu. Při stisknutí obou tlačítek AUT1 i AUT2 lze úroveň záznamu regulovat ručně až do úrovně automatiky pro hudbu.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,76-9,53 cm/s), frequency characteristic 50-15000Hz (9,53 cm/s). Counter, manual/automatic record level control, volume, bass, treble control, autostop contact for metal stop tape, plastic cabinet and covers, horizontal and vertical stand available.