Měřicí přístroje Tesla

Zpět na úvodní stránku

V této sekci si můžete stáhnout naskenované dokumentace k měřicím přístrojům značky TESLA, které jsem kdysi získal z likvidované knihovny Tesla VÚST A.S.Popova. Postupně k nim přibývaji i další, zaslané různými přispěvateli, za což jim patří dík. Naskenované dokumentace jsou ve formátu PDF.
BK121Logická sonda
BM205Dílenský oscilátor
BM207Střídavý rozvod
BM208Stejnosměrný rozvod
BM210NF milivoltmetr
BM211AQ-metr
BM214Měřič kapacit
BM215AZkoušeč elektronek
BM218aRC generátor
BM220Q-metr
BM223AM generátor
BM223EAM generátor
BM239NF milivoltmetr
BM240Frekvenční modulátor
BM269APřesný tónový generátor
BM270Měrný AM-FM generátor
BM271Měřič ztrátového činitele tg
BM283Teraohmmetr
BM286Videogenerátor
BM287BKmitočtový subnormál
BM295Zkratoměr
BM296Měřič mezielektrodových kapacit
BM307Absorpční vlnoměr
BM310NF milivoltmetr
BM335Absorpční vlnoměr
BM342Měřič rezonance
BM344RC oscilátor
BM353ANukleární počítač
BM356Měřič kmitočtu
BM366Měřič L a C
BM368VF generátor
BM369Měřič kmitočtu
BM370Osciloskop
BM371Generátor obdélníkového napětí
BM372Zkoušeč tranzistorů
BM380Šumový generátor 10-1000MHz
BM380EŠumový generátor 10-1000MHz
BM384Milivoltmetr
BM386Milivoltmetr
BM388Univerzální voltmetr
BM394Impedanční most
BM400GPřesný C most
BM400EPřesný C most
BM405Měřič pole a rušení
BM410Šumový generátor
BM412Impulsní generátor
BM419Vobler
BM424TV signální generátor
BM429Měřič parametru h tranzistorů
BM430Oscilograf
BM431EVysokofrekvenční most
BM458Měřič parametru y12 tranzistorů
BM464Oscilograf
BP4641Dvojitý zesilovač k BM464
BP4646Časová základna k BM464
BP4050Síťový napaječ
BP4070Napaječ
BP4300Předzesilovač
BP4301Dvoukanálový předzesilovač
BP4304Dvoukanálový předzesilovač
BP4320Měřicí přípravek
BP4321EGenerátor a indikátor nuly
BS221Zdroj 10kV
BS275Stabilizovaný zdroj
BS367Sledovač signálu
TM351Most na měření malých kapacit
TM382Most na měření malých indukčností
TM534Service oscilátor
TM557Elektronkový přepínač
TM583Stabilizovaný usměrňovač
T565Osciloskop
T565 - jen schemaOsciloskop
GM7633Zkoušeč elektronek Philips Kartomatik III
Tektronix 7633Osciloskop a přídavné jednotky