Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla ANP305 "D8"

Polovodiče/ Semiconductors: KC509, 3x KC508, GC518, 2x GC511, GC521, 155NU70, GC512, 3x KA501, 2x GA201

Rozměry/ size: 212 x 134 x 53 mm, hmotnost/ weight: 1,2 kg

Cena/ Price (1973) 2280,- Kčs


Popis: Přenosný tranzistorový diktafon pro záznam mluveného slova, napájený z baterií o celkovém napětí 6V nebo přídavným zdrojem 220V. Automatické řízení záznamové úrovně s ručním nastavením citlivosti. Používá speciální kazety (AYN001) s páskem o šíři 3,81mm a hrací době 2x 15 nebo 2x 25 minut. Průměrná rychlost posuvu 3,5 cm/s. V příslušenství je mikrofon AMM100, sluchátko se stetoskopickým nástavcem, přídavný napájecí zdroj s vestavěným reproduktorem AYN020, nožní dálkové ovládání AYN006, pohotovostní brašna AYN005.


Description: Portable battery powered transistor dictaphone for operating with special cassettes AYN001. Tape speed 3,5 cm/s. Microphone AMM100, remote control AYN006 and 220V power adaptor with speaker AYN020 in accessory.