Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla ANP303 "DS1 - Diton"

Polovodiče/ Semiconductors: KC509, 3x KC508, GC511K, GC521K, GC512, 106NU70, GC507, 2x 5NU72, 4x KY702, 2x KY701, KA501

Rozměry/ size: 217 x 270 x 82 mm, hmotnost/ weight: 4,5 kg

Cena/ Price (1973) 2730,- Kčs

Popis: Přenosný tranzistorový diktafon pro záznam mluveného slova, napájený ze sítě 110, 120, 127 a 220V/50Hz. Používá speciální kazety (AYN001) s páskem o šíři 3,81mm a hrací době 2x 15 nebo 2 x 25 minut. Průměrná rychlost posuvu 3,5 cm/s, vestavěný reproduktor, přepínač citlivosti záznamového zesilovače ve třech stupních. V příslušenství je mikrofon s dálkovým ovládáním, sluchátko, telefonní snímač. Automatické řízení záznamové úrovně.


Description: Portable transistor dictaphone powered from AC net 110, 120, 127 a 220V/50Hz for operating with special cassettes. Speed 3,5 cm/s, installed speaker. Microphone, headphones, remote control in accessory.