Empo Herold

Empo Herold

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF6, EBL1, AZ1

Rozměry/ Size: 495 x 277 x 225 mm


Schema zapojení. Schematic diagram.

Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovový znak firmy.

Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal emblem.