Empo Konsul

Empo Konsul

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes:

  • Konsul: EK3, EF9, EBC3, EL3, EM1, AZ1
  • Konsul U: EK3, EF6, EBC3, CL4, CY1, C4 (C3)
  • Konsul B: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1
  • Rozměry/ Size: 495 x 310 x 226 mm


    Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (verze U i ze stejnosměrné sítě a verze B ze žhavicí a anodové baterie). Elektronkový indikátor vyladění (magické oko) a spořič proudu - jen u verze se střídavým napájením, dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovový znak firmy.

    Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (version U also from DC net, version B from batteries). Dynamic speaker, tube tuning indicator, spare switch - only AC model. Wooden cabinet, glass scale, metal emblem.