Empo Major 413

Empo Major 413

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ1

Rozměry/ Size: 560 x 325 x 230 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), předvolba místní stanice, spořič proudu přepínáním odboček anodového vinutí transformátoru. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.