Empo Baryton

Empo Baryton Empo Baryton

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 420 x 414 x 254 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Elektromagnetický ručkový indikátor vyladění. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.