Empo Poem

Empo Poem

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11

Rozměry/ Size: 555 x 322 x 255 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. V přijímačích se mohou vyskytovat celkem tři typy magických ok - EM1, EM4, EM11, zřejmě dle momentálních zásob při výrobě.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator (depend on available stock - EM11, EM1, EM4), power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.