Empo Gladiator

Empo Gladiator (392)

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 485 x 290 x 185 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Elektronkový indikátor vyladění, dynamický reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovové ozdobné lišty.

Description: 6 circuit superehetodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Tube tuning indicator, dynamic speaker, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame, metal lines.