Empo Hexodyn

Hexodyn

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: E449, E444, E443H, 506


Popis: Šestiobvodový superhet s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, 3 skleněné stupnice, osvětlené podle předvoleného rozsahu.

Description: 6 circuit AM superheterodyne powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, 3 glass scales.