Empo Oktodyn 3

Oktodyn 3

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: AK1, E446, E443H, 506


Popis: Pětiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale.