Tribun

Empo Tribun (391)

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, AZ1

Rozměry/ Size: 485 x 290 x 185 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovové lišty.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame, metal lines.