Empo Robur

Empo Robur (412)

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Elektronkový indikátor vyladění. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.