Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Tenor

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF7, AL1, AZ1

Rozměry/ Size: 320 x 350 x 203 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice s nekrytou ručkou.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, celluloid scale with uncover arrow.