Ideal Radio IR318

Ideal Radio IR318U

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: VF7, VL4, VY1

Rozměry/ Size: 433 x 300 x 230 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale.