Ideal Radio 5W641H

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Elektronkový indikátor vyladění, dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň (písmeno H v názvu - holz), skleněná stupnice. Verze 5W641 v bakelitové skříni. Výroba těchto modelů byla převzata z domovské továrny Blaupunkt v Německu.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale. Advanced version 5W641 in bakelite cabinet.