Iron 427

Iron 427 Imposant

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 362 x 420 x 240 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator, wooden cabinet, glass scale.