Iron 537

Iron 537 Exklusiv

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, AB2, AF7, AL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.