Iron Alfa B

Iron Alfa B

Rok výroby/ Production: 1938/39/40

Elektronky/ Tubes: KK2, KF3, KBC1, KL4


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením z anodové a žhavicí baterie. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from heating and anode battery. Dynamic speaker, wooden cabinet, glass scale.