Iron Beta

Rok výroby: 1938/39

Elektronky: EK3, EF9, EBL1, EM1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovové lišty.

Description: 7 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, wooden cabinet, glass scale.