Iron Delta

Iron Delta

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes:

  • Rudá serie/ Red tubes: ECH3, EF9, EF9, EBL1, EM4, AZ1
  • Harmonická serie/ Metal tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM4, AZ1
  • Bateriová verze/ Battery version: KCH1, KF3, KBC1, KL5
  • Rozměry/ Size: 480 x 370 x 250 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Delta B z baterií). Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net ("B" version from batteries). Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.