Iron Gamma

Iron Gamma

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EF9, EBC3, EBL1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 400 x 355 x 220 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovové lišty.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.