Foto ing. Viktor Cingel, www.radiohistoria.sk

Iron Prince

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovové lišty.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.