Iron Regent

Iron Regent

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, AB2, AC2, AL2, AM1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet.