Iron Rex I

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes:

  • Rex I: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1
  • Rex I U: CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, C4 (C6)
  • Rex I B: KK2, KF3, KB2, KF4, KL4

  • Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (Rex U i ze stejnosměrné sítě, Rex B z baterií). Dynamický reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (Rex I U from AC/DC net, Rex I B from batteries). Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.