Ideal Radio S468 Manon

Ideal Radio S468 Manon

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EBF2, AL4, AZ1


Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice s matnicí s mléčného skla.

Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.