IR S469

Ideal Radio S469

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, AZ1

Rozměry/ Size: 445 x 305 x 260 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.