Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S568 Traviata

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes:

  • S568: EK2, EBF2, AM2, AL4, AZ1
  • S568U: EK2, EBF2, C/EM2, CL4, CY1, C1, C2

  • Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (provedení S568U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovové lišty.

    Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.