IR S569

Ideal Radio S569

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, AM2, EL11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko). Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.