Ideal Radio S577

Ideal Radio S577 Rigoletto

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes:

  • S577: AF3, ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1
  • S577U: CF3, CK1, CF3, CBC1, CL4, AZ1, U920

  • Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé (S577U po přepnutí i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice s matnicí z mléčného skla.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC (S577U also from DC) net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale with white ground-glass.