Ideal Radio S6640

Ideal Radio S6640

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes:ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko). Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.