Ideal Radio Luxus Super S95

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky: AH2, AC2, AH1, AB2, AF7, AL1, AZ1

Rozměry/ Size: 546 x 329 x 282 mm


Popis: Devítiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Neonová výbojka jako indikátor vyladění, dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.