Ideal Radio Super S34

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: ACH1, E446, E443H, 1805


Popis: Čtyřobvodový superhet s mřížkovým detektorem (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, bakelitová lišta s nápisem IDEAL-RADIO, celuloidová stupnice pod sklem.

Description: 4 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, Celluloid scale covered by glass, bakelite line.